Dagbesteding & re-integratie
De Iepenhoeve

Klachtenregeling

Voor de dagbesteding zijn wij aangesloten bij de stichting Heemz.org.

Heemz.org biedt kwaliteitszorg bij haar zorgbedrijven.  Wanneer u ontevreden bent over de geboden zorg, bespreekt u dit allereerst met het zorgbedrijf/ de zorgondernemer. Komt u er met het zorgbedrijf/ de zorgondernemer niet uit of wilt u uw klacht liever niet bij het zorgbedrijf/ de zorgondernemer melden kunt u uw klacht schriftelijk, per e-mail of telefonisch/ mondeling op de volgende manieren kenbaar maken bij Heemz.org.

U kunt hiervoor telefonisch of per e-mail contact opnemen met het kantoor van Heemz.org via E zorg@heemz.org of T 06-49287400 of een keuze maken uit één van de volgende mogelijkheden:
 • Bij het bestuur van Heemz.org bij voorkeur per e-mail bestuur@heemz.org
 • Bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Heemz.org bij voorkeur per e-mail rvc@heemz.org
 • Bij de (externe) vertrouwenspersoon Annet Speelberg, via e-mail info@bureauspeelberg.nl of  telefonisch 06-10118379

of kiezen voor een van onderstaande mogelijkheden:

Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG)

Stichting Heemz.org is aangesloten bij het Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG). Wanneer u het niet eens met de afhandeling van de klacht door Heemz.org kunt u naar het ECKG. U kunt ook rechtstreeks bij hen terecht, zonder tussenkomst van Heemz.org. U kunt ook direct bij hen terecht met uw klacht: Heemz.org: elke dag zorg voor, door en met elkaar!

Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG)
info@eckg.nl of T 023-7001210 (van 9-12 uur) meer informatie op www.eckg.nl.

Klachtenbureau Jeugdzorg

Als laatste mogelijkheid kunt u contact opnemen met een adviseur van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, kortweg AKJ. Voor alle informatie hierover verwijzen wij u graag naar de website www.akj.nl

Wanneer u uw klacht bij Heemz.org indient ontvangt u binnen twee dagen een ontvangstbevestiging en een verwachte datum van afhandeling. Klachten, ingediend bij Heemz.org, worden binnen vier weken afgehandeld. Als u vindt dat uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost overlegt Heemz.org met de plaatsende instantie. Ook zij kunnen een onafhankelijke klachtencommissie inschakelen.

Privacybeleid

Heemz.org gaat zorgvuldig om met de gegevens die over u als cliënt worden vastgelegd. Bij het zorgbedrijf waar u als cliënt de zorg ontvangt wordt een zorgdossier samengesteld waarin is vastgelegd: De persoonlijke gegevens van de cliënt worden vastgelegd in een persoonlijk cliëntendossier. Dit cliëntendossier is aanwezig bij het zorgbedrijf. Alleen de hieronder genoemde onderdelen 1 tm 4 zijn tevens aanwezig bij het hoofdkantoor van Heemz.org; deze zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de (financiele) administratie.

Het gaat hierbij om de volgende gegevens van de cliënt:
Heemz.org biedt kwaliteitszorg bij haar zorgbedrijven.  Wanneer u ontevreden bent over de geboden zorg, besp

 1. Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN nummer.
 2. Telefoonnummer en e-mailadres (indien van toepassing)
 3. Basisgegevens van de door gemeente afgegeven beschikking/ indicatie
 4. Contactgegevens van vertegenwoordiger en/of contactpersonen
 5. Gegevens medicijngebruik (indien van toepassing)
 6. Bijzonderheden mbt. de leefsituatie
 7. Afspraken met andere zorgaanbieders (indien van toepassing)
 8. Persoonlijk Zorgplan

De zorgondernemer is ervoor verantwoordelijk dat deze persoonlijke cliëntendossiers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

In het Heemz.org Kwaliteitssysteem is vastgelegd dat de zorgondernemer en zijn/haar medewerkers een geheimhoudingsverklaring tekenen. Elk bij Heemz.org aangesloten zorgbedrijf voldoet aan dit Kwaliteitssysteem.   

Tijdens een audit voor dit Kwaliteitssysteem wordt door de auditor gecontroleerd of het cliëntendossier volledig is. Uw privacy is gewaarborgd doordat de auditor niet ingaat op de inhoud van het dossier maar wel kijkt of de gemaakte afspraken worden nagekomen en of er wordt geëvalueerd. Voor dit proces is uw toestemming nodig in de vorm van een door u of uw wettelijk vertegenwoordiger ondertekend toestemmingsformulier.

Adres

Zuiderweg 8
1761 LM Anna Paulowna

Telefoon: 06 187 527 24
E-mail: info@iepenhoeve.nl
Volg ons op Facebook