Woonvoorziening
De Iepenhoeve

Wonen

Er is nog een plekje vrij!!!!

Op 1 april 2022 starten we met een kleinschalige woonvoorziening. De stolpboerderij met dubbel vierkant wordt grotendeels omgebouwd tot een fantastische woning voor 5 of 6 mensen met een verstandelijke beperking. Er komen 6 studio’s met eigen toilet en badkamer, verder een gezamenlijke woonkamer en keuken. Een gezellige tuin maakt het plaatje compleet. De studio’s worden aangeboden met 24 uurs zorg, verzorgd door gekwalificeerd personeel. De woonvoorziening zal verder ook gebruik maken van ondersteunende diensten zoals een orthopedagoog, psycholoog en AVG -arts. Er is een onafhankelijke toezichthouder die mede de kwaliteit en zorg waarborgt. Het initiatief is PGB gefinancierd.

Visie

We willen een veilige omgeving creëren waarin warmte, gezelligheid en samenzijn voorop staan. Een huiselijke plek waar zorg voor elkaar, gelijkwaardigheid en wederkerigheid centraal staan. Van daaruit kunnen we de wereld tegemoet treden, deelnemen in het leven van alledag (door o.a. de contacten met de gasten op de camping, deelname aan sport/culturele clubs, activiteiten in het dorp) en volwaardig deel uit maken van onze samenleving.

De kleinschaligheid van ons project biedt de bewoners en medewerkers de mogelijkheid tot keuzevrijheid, zelfstandigheid, een plek waar ieders individuele kwaliteiten en unieke talenten tot bloei kunnen komen en waar we respect hebben voor elkaar en een ieders levensovertuiging. Waar we zorg dragen voor elkaar, onze medemensen en de aarde.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

Telefoon: 06 187 527 24
E-mail: info@iepenhoeve.nl

Adres

Zuiderweg 8
1761 LM Anna Paulowna

Telefoon: 06 187 527 24
E-mail: info@iepenhoeve.nl
Volg ons op Facebook