Dagbesteding & re-integratie
De Iepenhoeve

Disclaimer

De websites .iepenhoeve.nl, .camping-iepenhoeve.nl en de meeste onderdelen (tekst, foto's en filmpjes) zijn eigendom van Zorgerf De Iepenhoeve. Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zorgerf De Iepenhoeve.

De informatie op deze websites wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Zorgerf De Iepenhoeve sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. Zorgerf De Iepenhoeve is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond. Hyperlinks die leiden naar externe websites buiten de domeinen .iepenhoeve.nl, .camping-iepenhoeve.nl zijn geen eigendom van Zorgerf De Iepenhoeve. Zorgerf De Iepenhoeve aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van websites die niet door Zorgerf De Iepenhoeve worden onderhouden.

Adres

Zuiderweg 8
1761 LM Anna Paulowna

Telefoon: 06 187 527 24
E-mail: info@iepenhoeve.nl
Volg ons op Facebook